Politika za privatnost

Posledno ažuriranje: декември 1, 2023

The Gravity Station („nie“, „nas“ ili „naše“) upravuva so veb-lokacijata The Gravity Station („Usluga“).

Na ovaa stranica, ve informirame za našite politiki vo vrska so sobiranjeto, koristenjeto i otkrivanjeto na lični informacii koga ja koristite našata usluga.

Nie nema da gi koristime ili spodeluvame vašite informacii so nikogo osven kako što e opišano vo ovaa Politika za privatnost.

Nie gi koristime vašite lični podatoci za da ja obezbedime i podobrime uslugata. So koristenje na Uslugata, se soglasuvate so sobiranje i koristenje na podatoci vo soglasnost so ovaa politika. Osven ako ne e poinaku definirano vo ovaa Politika za privatnost, terminite što se koristat vo ovaa Politika za privatnost go imaat istoto značenje kako vo našite Uslovi i pravila dostapni na https://thegravitystation.com.

Sobiranje i koristenje na informacii

Dodeka ja koristime našata Usluga, može da pobarame od vas da ni dadete odredeni lični podatoci što može da se koristat za da ve kontaktirame ili da ve identifikuvame. Informaciite za lična identifikacija („Lični informacii“) može da vklučuvaat, no ne se ograničeni na:

podatoci za evidencija

Nie sobirame informacii što gi ispraḱa vašiot prelistuvač sekogaš koga ḱe ja posetite našata Usluga („podatoci za evidencija“). Ovie podatoci od dnevnikot može da vklučuvaat informacii kako što se adresata na Internet protokolot („IP“) na vašiot kompjuter, tipot na prelistuvač, verzijata na prelistuvačot, stranicite na našata usluga što gi posetuvate, vremeto i datumot na vašata poseta, vremeto pominato na tie stranici i drugo statistički podatoci.

Kolačinja

Kolačinjata se datoteki so mala količina na podatoci koi može da vklučuvaat anonimen edinstven identifikator. Kolačinjata se ispraḱaat od veb-lokacijata do vašiot prelistuvač i se skladiraat na hard diskot na vašiot kompjuter.

Nie koristime kolačinja za sobiranje informacii. Možete da mu kažete na vašiot prelistuvač da gi odbie site kolačinja ili da vi kaže koga se ispraḱa kolače. Ako ne prifaḱate kolačinja, možebi nema da možete da koristite nekoi delovi od našata usluga.

Davateli na uslugi

Možeme da vrabotuvame kompanii i poedinci od treti strani za da ja promovirame našata Usluga, da ja obezbeduvame Uslugata vo naše ime, da vršime uslugi povrzani so Uslugata ili da pomogneme vo analizata na koristenjeto na našata Usluga.

Ovie treti strani imaat pristap do vašite lični informacii samo za izvršuvanje na ovie zadači vo naše ime i ne se obvrzani da gi otkrijat ili koristat za koja bilo druga cel.

Bezbednost

Bezbednosta na vašite lični podatoci e važna za nas, no zapomnete deka nitu eden način na prenos preku Internet ili metod na elektronsko skladiranje ne e 100% bezbeden. Iako se stremime da koristime komercijalno prifatlivi sredstva za da gi zaštitime vašite lični podatoci, ne možeme da ja garantirame nivnata celosna bezbednost.

Linkovi do drugi veb-lokacii

Našata usluga može da sodrži linkovi do drugi veb-lokacii koi ne gi kontrolirame. Ako kliknete na vrskata od treta strana, ḱe bidete upateni na veb-stranicata na taa treta strana. Ve sovetuvame da ja pregledate politikata za privatnost na sekoja veb-lokacija što ja posetuvate.

Nie nemame kontrola i ne prezemame odgovornost za sodržinata, politikite za privatnost ili praktikite na veb-lokaciite ili uslugite na treti strani.

Privatnost na decata

 

Našata usluga ne e nameneta za lica pomladi od 18 godini („deca“).

Nie svesno ne sobirame lični podatoci od deca pod 18-godišna vozrast. Ako ste roditel ili staratel i znaete deka vašeto dete ni dostavilo lični podatoci, ve molime kontaktirajte ne. Dokolku otkrieme deka dete pod 18 godini ni dostavilo lični podatoci, vednaš ḱe gi izbrišeme tie informacii od našite serveri.

Usoglasenost so zakonite

Ḱe gi otkrieme vašite lični podatoci dokolku toa se bara so zakon ili pokana.

Promeni na ovaa Politika za privatnost

Možeme odvreme-navreme da ja ažurirame našata Politika za privatnost. Ḱe ve izvestime za kakvi bilo promeni so objavuvanje na nova politika za privatnost na ovaa stranica.

Ve sovetuvame redovno da ja pregleduvate ovaa politika za privatnost i da proveruvate za kakvi bilo promeni. Promenite na ovaa Politika za privatnost se efektivni koga ḱe bidat objaveni na ovaa stranica.

Pišete ni

Ako imate kakvi bilo prašanja vo vrska so ovaa politika za privatnost, ve molime kontaktirajte ne.